We willen graag weten…..

waarom mensen hun lidmaatschap van Dash opzeggen. Misschien kunnen we daar wat van leren en op die manier er voor zorgen dat men lid blijft van onze club.

We streven er tenslotte naar dat iedereen zich bij ons thuis voelt. Van de meeste leden kennen we wel hun reden van vertrek, maar niet van allemaal.

De vertrouwenspersoon van onze club, Elize van Schaardenburg, zal met deze groep van ex-leden contact leggen door middel van een mailtje waarin zij hen uitnodigt om hun vertrekreden met haar te delen.

Vijfvinkel Trossel Makelaars
Dunlop
Timo van Driel Tennis Tuning
Esther Vergeer Foundation
D.L.T.C. Dash '35 - Tennisvereniging Dordrecht