Toekomst Thialf

Collega-tennisvereniging Thialf moet plaats maken voor woningbouw. Zoals het er nu naar uit ziet, zullen zij na de zomer van 2020 hun stek op Amstelwijck verlaten.

Een delegatie van het bestuur van Thialf voert deze weken verkennende gesprekken met besturen van een aantal andere Dordtse tennisverenigingen. Zo’n gesprek heeft inmiddels ook met ons (voorzitter en penningmeester) plaats gehad.

Deze gesprekken passen in het zorgvuldige voorbereidingstraject om uiteindelijk in het najaar van 2019 aan de leden van Thialf een aantal goed onderbouwde opties voor te leggen.

Vijfvinkel Trossel Makelaars
Dunlop
Timo van Driel Tennis Tuning
Esther Vergeer Foundation
D.L.T.C. Dash '35 - Tennisvereniging Dordrecht