SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur van Dash’35 bestaat op dit moment uit zes leden. Op de ALV van november zal Otto van Wort worden voorgedragen als zevende bestuurslid.

Naast het algemene bestuurswerk zal Otto zich specifiek gaan bezighouden met de portefeuille horeca. Inmiddels zijn we, zoals vorige maand is bekend gemaakt, met Edwin Bleeker overeengekomen dat de pachtrelatie tussen Dash’35 en zijn bedrijf Freshcourt voor vijf jaar wordt voortgezet. Otto is reeds betrokken bij de vastlegging van de nieuwe afspraken. In de praktijk is hij dan ook met Edwin al aan het “warmdraaien”.

Vijfvinkel Trossel Makelaars
Dunlop
Timo van Driel Tennis Tuning
Esther Vergeer Foundation
D.L.T.C. Dash '35 - Tennisvereniging Dordrecht