Mededeling van het bestuur

Grote clubactie
Algemene ledenvergadering
RABO-clubactie
Sluiting park tijdens de feestdagen
KNLTB-pasjes 2021
Nieuwjaarsreceptie 2021

Grote clubactie
In de vorige nieuwsbrief werd al aangegeven dat er een record aantal loten is verkocht. Dat aantal is nog gestegen, ook door de inzet van een aantal jeugdleden.
De top 3 verkopers onder de jeugdleden zijn Isaac, Siemen en Luna. Voor hun inzet worden zij bedankt met een bioscoop bon.

De opbrengst voor de club komt nu op bijna € 3800,00.
Maar, hoe weet je nu of je lot een prijs heeft opgeleverd? Want onder al die verkochte loten zullen toch ook wel ‘goeie nummers’ zitten!

Op 9 december aanstaande vindt de trekking plaats en vanaf 10 december MOET u zelf nagaan of u een prijs(je) gewonnen heeft. U krijgt dit jaar geen automatisch bericht over een gewonnen prijs.

Bij de afschrijving van de loten van uw bank staan uw lotnummers vermeld en deze kunt u één voor één invoeren na ingelogd te hebben op www.clubactie.nl.

Natuurlijk hopen wij dat er veel prijzen door onze clubleden binnengehaald worden. In ieder geval veel succes.  En nogmaals onze dank, mede namens Evert van der Net.

Algemene Ledenvergadering
Om de bekende Corona-redenen heeft er geen fysieke ALV kunnen plaatsvinden.
Twee leden hebben gereageerd op de toegestuurde stukken. Eén als bevestiging van ontvangst zonder verdere vragen, en één met het verzoek om het “rookbeleid” op de bestuursagenda (en daarna de e.v. ALV) te plaatsen. Van de gelegenheid om te komen naar een van de inloopuren is geen gebruik gemaakt.

Het bestuur heeft daaruit -hoewel formeel niet conform de statutaire verplichtingen- de conclusie getrokken, dat de leden kunnen instemmen met de gedane voorstellen. Die betreffen vooral de contributies 2021 en de exploitatiebegroting 2021. Eén van de onderdelen van die begroting heeft nog een formeel staartje. Het opnieuw onderhandelde contract met Vodafone over de zendmast heeft als consequentie, dat er een notariële akte voor verlenging van het opstalrecht moet komen. Voor die verlenging moet de ALV expliciet goedkeuring verlenen. Zowel Vodafone als de notaris hebben begrip voor Corona-omstandigheden en gaan ermee akkoord, dat deze formaliteit in de ALV van maart wordt rechtgetrokken.

Graag zegt het bestuur de leden dank voor het impliciete vertrouwen, zodat we aan het werk kunnen voor 2021.

Rabo Clubsupport
De actie RABO-clubsupport waarbij leden van de RABO bank konden stemmen op hun favoriete vereniging of een bepaald doel, heeft voor Dash’35  €364 en 95 cent opgebracht. Ons doel was een rolstoel voor een volwassene. Het doel is niet helemaal gehaald, maar alle beetjes helpen.

Sluiting van ons park tijdens de feestdagen
Op donderdag 24 december zal ons park om 13.00 uur sluiten. Eerste en tweede kerstdag zal het park dicht zijn, evenals 31 december en 1 januari.

KNLTB pasjes 2021
De KNLTB pasjes waarmee je het park op kunt en kunt betalen (als je er tenminste geld op hebt gezet) worden in 2021 NIET vervangen en blijven dus ook komend jaar geldig. Mocht je pasje kapot gaan, kun je via de ledenadministratie een nieuwe aanvragen. leden@dash35.nl.

Nieuwjaarsreceptie 2021
Zoals voor iedereen wel begrijpelijk zal zijn, is er i.v.m de corona-situatie, geen nieuwjaarsreceptie. We hopen dat we ergens in 2021 toch weer gezellig met elkaar het glas kunnen heffen.

Grote clubactie
Door de onvermoeibare en tomeloze  inzet van ons lid Evert van der Net, trouw bijgestaan door Helen Stevens, heeft de Grote Clubactie al een slordige € 3400,00 opgeleverd voor onze club, een nieuw recordbedrag.

Terwijl Evert de loten aan de man of vrouw probeert te brengen, neemt Helen onverstoorbaar de administratieve klus die achter de verkoop van de loten zit, voor haar rekening. Als we Eef en Helen niet hadden….!! Bedankt voor al jullie tijd en werk. Maar natuurlijk ook dank aan al onze leden die 1, 2 of meerdere loten hebben gekocht en daarmee de club ondersteunen.

Incasso 4e termijn
Vanaf 1 november zal er incasso plaats vinden inzake trainingen, lidmaatschappen nieuwe leden en de 4de termijn voor de jeugd.

Ouders waarvan hun kinderen (willen) tennissen, kunnen zowel via de Dordtpas als via de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport en Cultuur, financiele ondersteuning aanvragen voor de contributiebetaling van hun kind(eren) als er sprake is van een laag inkomen of inkomstenderving.

Meer informatie op  : https://www.dordtpas.nl/ en https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Algemene Ledenvergadering
In de maand november staat voor de 20ste een ALV gepland. Of deze doorgang kan vinden, en op welke manier, is gezien de huidige coronamaatregelen nog een open vraag

We houden jullie op de hoogte.

Penningmeester

Op 27 augustus a.s. vindt de incasso plaats van de zomertraining 2020.
Voor de senioren die hadden ingeschreven voor 18 trainingen, zullen er 16 worden gegeven en in rekening worden gebracht.

Club- en Terreincommissie

Cluteco vrijwilligers gevraagd
Waar zouden we zijn………………zonder al onze vrijwilligers. Nergens! Maar sommige groepen dunnen wel een beetje uit of worden qua gemiddelde leeftijd wel kwetsbaar. Vandaar de vraag:

Wie in de 60/65+ leeftijd wil een stukje van zijn vrije tijd besteden aan het onderhoud op het park, verzorgd door de Clutecogroep? Deze groep is met name op de dinsdag actief. Maar ook op andere dagen zijn er diverse klusjes te doen.

Ben je jonger en zie je het ook wel zitten om je handen uit de mouwen te steken? Ook dan ben je natuurlijk van harte welkom!

Meer informatie of aanmelden? Stuur een berichtje naar Wim Pinkse  w.a.h.pinkse@t-mobilethuis.nl

Vijfvinkel Trossel Makelaars
Dunlop
Timo van Driel Tennis Tuning
Esther Vergeer Foundation
D.L.T.C. Dash '35 - Tennisvereniging Dordrecht