Maatregelen nav Coronavirus

10 mei 2020:
Vanaf maandag 11 mei 19:00 uur kunnen zowel volwassenen als jeugdspelers trainen, maar ook weer vrijspelen. Hiervoor gelden strenge spelregels en vrijspelen kan alléén als je een baan hebt afgehangen. Kom niet op de bonnefooi naar het park en neem geen toeschouwers mee!

Belangrijk is dat echt iedereen zich aan deze spelregels houdt, zijn verantwoordelijkheid hiervoor neemt en indien nodig ook anderen daar op aanspreekt. Zo houden we met elkaar de club open!

De kleedkamers blijven nog even dicht, en de kantine en het terras helaas ook.

Neem je tennispasje mee, dat heb je nodig om het park op te komen.

Spelregels voor training én vrijspelen

 • Vrijspelen voor senioren kan van 9.00 tot 22.00 uur; maar DENK ERAAN:
 • Je bent VERPLICHT thuis een baan te reserveren of te wel digitaal af te hangen. Hier vind je informatie over digitaal afhangen.
 • Je mag NIET op goed geluk naar de club komen.
 • Vanaf 18 jaar bij voorkeur singles spelen; dubbelspel mag maar houd je aan alle regels!!!!

 

 • Vrijspelen voor de jeugd tot 18 jaar is mogelijk overdag, tijdens trainingstijden van de jeugd omdat er dan volgens de verplichtingen een toezichthouder aanwezig is.
 • De jeugd tot 18 jaar mag ’s avonds (na 18 uur) en buiten trainingsuren vrijspelen als er een ouder meespeelt.
 • Publiek in welke vorm dan ook, is NIET toegestaan, dus ook geen ouders, andere familieleden of vrienden langs de baan bij trainingen en/of vrijspelen.

 

 • Te allen tijde geldt: houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); óók tijdens het tennissen zelf.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

 

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.

 

 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • Vul thuis je bidon met water en neem die mee.
 • Was thuis vóór en ná de training je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Douchen doe je thuis; kleedkamers zijn gesloten.
 • Gebruik de wc alleen bij hoge nood en vergeet niet je handen te wassen.

 

 • Het is nadrukkelijk de bedoeling dat spelers hun eigen racket gebruiken en meenemen.
 • Schud geen handen en geef geen high-five.
 • Maak geen gebruik van de scorebordjes langs de banen.
 • Wissel van speelhelft met de klok mee.
 • Ga NIET samen op een bankje zitten.
 • Voor het gebruik van de sleepnetten zijn plastichandschoenen beschikbaar.

 

 • Wacht met het de baan oplopen tot de andere spelers de baan hebben verlaten.
 • Gebruik zo veel mogelijk een andere ingang om de baan op te gaan.
 • Volg de aanwijzingen van de trainers, bestuursleden en toezichthouders op. We kunnen alleen op een verantwoorde manier sporten als iedereen zich aan de afgekondigde maatregelen houdt.
 • De oefenmuur is slechts toegankelijk voor 1 persoon tegelijk;
 • Het minibaantje is toegankelijk voor max 2 personen tegelijk;
 • Uitzondering op deze twee laatste regels zijn de kinderen tot en met 12 jaar die met meer tegelijk gebruik mogen maken van oefenmuur en minibaantje.

 

 • Kom maximaal 5 minuten van tevoren en ga na afloop meteen naar huis. Blijf NIET hangen;
 • Sluit het hek na binnenkomst en als je het park verlaat.
 • Denk erom je tennispasje mee te nemen. Dit heb je nodig om het park op te komen!
 • De kantine, het terras en de kleedkamers blijven gesloten.

We doen een dringende oproep aan alle leden om deze spelregels strikt na te leven. Dat is in het belang van onze gezondheid, maar ook nodig om te mogen blijven tennissen. Als we ons niet aan de spelregels houden, dan lopen we het risico dat we daarvoor gestraft worden en dat het park alsnog gesloten wordt. En dat willen we niet!

 

Protocol
Er is een protocol opgesteld voor tennis in Coronatijd. Dit is afgestemd met de gemeente. Op basis van dit protocol hebben we toestemming van de gemeente om het sporten op ons park, volgens de spelregels, te hervatten.

Heb je vragen of opmerkingen? Hiervoor kun je terecht bij Nienke Wagenaar (06-24678525), of Peter-Paul.

Andere activiteiten
Behoudens de trainingen vinden er vooralsnog geen georganiseerde activiteiten plaats. Denk daarbij aan tenniskennis, racketavond en interne competities. We vragen de organisatoren van dit soort activiteiten om met het bestuur af te stemmen of, hoe en wanneer deze plaats kunnen gaan vinden. Zodra hierover nieuws is, worden jullie nader geïnformeerd.

Competitie en toernooien

Bericht van de KNLTB: “De Voorjaarscompetitie en de Tenniskids competitie kunnen door de huidige maatregelen NIET starten in het weekend van 9/10 mei en ook een startdatum voor de zomer is niet realistisch. Daarom heeft de KNLTB besloten de Voorjaarscompetitie en de Tenniskids competitie te verplaatsen naar het najaar. Vooralsnog is besloten om alle toernooien t/m 14 juni te annuleren.”

Nadere berichtgeving over competities en toernooien volgen in de 2de helft van de maand mei. 

 

Eerdere berichten:

7 mei 2020:
Gisteren is bekend gemaakt dat vanaf 11 mei ook volwassenen hun sporttraining weer mogen hervatten, mits de hygiëneregels van het RIVM daarbij in acht worden genomen. Dat betekent voor ons dat vanaf maandag 11 mei ook de trainingen voor de volwassenen weer van start gaan. Informatie over de groepsindelingen en tijden plaatsen we dit weekend op de website.

Hoe we omgaan met vrijspelen, racketavond en verdere openstelling van het park laten we zo snel mogelijk weten. We zijn hiervoor in afwachting van de spelregels die de KNLTB hiervoor opstelt.Op basis hiervan kunnen wij ons eigen beleid bepalen.

22 april 2020:
Door de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus, kunnen vanaf woensdag 29 april de jeugdtrainingen onder leiding van Peter Paul en Christian weer van start.

31 mr 2020:
Het kabinet heeft de maatregelen verlengd tot en met 28 april en voor wat de scholen betreft tot en met het eind van de meivakantie. Dat betekent dat ons park in ieder geval tot en met 28 april gesloten moeten blijven.
De voorbereiding van de banen is zo goed als afgerond. Als we niet verrast gaan worden door het weer, gaan de netten er met een dag op en kunnen we spelen. Maar, wanneer we –ongeacht de voorjaarscompetitie- weer de banen op mogen, is nog onduidelijk. Zodra er nieuws is, zullen we dat meteen melden.
Tot die tijd mag er niet getennist worden op het park!

15 mrt 2020:
Vanuit de regering is het bericht gekomen dat nu ook alle sportclubs moeten sluiten en dat activiteiten van clubs géén doorgang mogen vinden, vooralsnog tot 6 april. Dat betekent dat ook alle activiteiten van onze club, Dash’35, tot 6 april NIET doorgaan. Alle trainingen, de captainsavond, de Algemene LedenVergadering (ALV), de Open Dag, de Vrijwilligersmiddag/avond en de eerste competitiedag komen dus te vervallen.Via mail, de KNLTB-club app en website zullen we iedereen op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor jullie als lid van belang zijn. 

12 mrt 2020:
In navolging van de berichtgeving van vandaag vanuit het kabinet en daaruit volgend de sportbonden, worden alle groepsgerichte activiteiten dit weekend afgelast/uitgesteld. Over activiteiten voor de rest van de maand volgt nog nadere informatie. Dinsdag komt het bestuur bij elkaar om hierover te beslissen. De training gaat vooralsnog gewoon door.
Voor meer info zie: https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/

Vijfvinkel Trossel Makelaars
Dunlop
Timo van Driel Tennis Tuning
Esther Vergeer Foundation
D.L.T.C. Dash '35 - Tennisvereniging Dordrecht