Maatregelen n.a.v. Corona

Het kabinet heeft per 1 juli een aantal versoepelingen doorgevoerd. Dat betekent dat nu ook sportkantines open mogen, dat evenementen, competities en toernooien weer mogen starten en dat toeschouwers weer welkom zijn. Een aantal maatregelen blijft echter gewoon van kracht én let op, ook op Dash’35 gelden de Horecaregels!

Juli
Het kabinet heeft per 1 juli een aantal versoepelingen doorgevoerd. Dat betekent dat nu ook sportkantines open mogen, dat evenementen, competities en toernooien weer mogen starten en dat toeschouwers weer welkom zijn. Een aantal maatregelen blijft echter gewoon van kracht.

Wat verandert er precies voor ons:

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben op de baan. Tijdens trainingen en in het spel bij wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Dus in een rally bij een dubbel geldt de 1,5 meter afstand niet, maar een high five en handen schudden doen we nog even niet.
 • Bij trainingen is er geen maximum aantal spelers per baan meer. De leraar houdt altijd 1,5 meter afstand tot de leerlingen.
 • Voorafgaand en na afloop van het tennissen dienen spelers van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn weer toegestaan.
 • Er mogen weer toeschouwer op het park komen.
 • Ook toeschouwers houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen zijn weer open. Ook hier moet ook de 1,5 meter in acht worden genomen. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid.

Freshcourt
In de kantine en op de terrassen aan de voor- en achterkant van de kantine zijn de horeca regels van kracht en dienen de aanwijzingen van Freshcourt gevolgd te worden!

 • Maximaal 4 personen aan een tafel – om de 1,5 meter afstand te garanderen!
 • Ga zitten, staan kan even niet
 • Geen tafels verplaatsen
 • Houd twee racketlengtes afstand van elkaar

Reserveren
Online reserveren blijft voorlopig nog verplicht, behalve bij georganiseerde activiteiten.

Neem verantwoordelijkheid!
Te allen tijde dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten)
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen.

Bovenstaande versoepeling kan alleen als we ons er met zijn allen aan houden. Met de versoepeling van de maatregelen kunnen we weer een stapje terug naar het oude normaal. Hierdoor zal het drukker worden op het tennispark en daarmee wordt het nog belangrijker dat iederéén zich aan de afspraken houdt.

Bovenal vragen we aan éénieder toch vooral zijn eigen goede verstand te gebruiken en de 1,5 meter maatregel serieus te nemen. Er zijn al verschillende verenigingen beboet wegens het niet handhaven van de regels. Die boetes zijn niet mals en in een enkel geval hebben verenigingen zelfs maatregelen moeten verscherpen of versoepelingen moeten terugdraaien

 

Juni
We merken dat het afgelopen week flink drukker is geworden op ons park. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het verder versoepelen van de landelijke maatregelen en de opening van het terras. Met beiden zijn wij heel erg blij, maar we maken ons wel zorgen om de nog bestaande maatregelen, en met name de 1,5-meter maatregel.

Daarom nog steeds de dringende oproep: Blijf niet langs de baan staan/zitten als je niet speelt en kom pas vlak voordat je moet spelen naar de baan. Houd voldoende ruimte bij het wisselen van baan en gebruik het terras om bij te kletsen of om te wachten tot je de baan op kunt.

Als je als ouder/grootouder iemand op komt halen of wilt wachten tijdens de training, kom met zo weinig mogelijk gezins/familieleden en  blijf dan niet te lang langs de baan staan maar wacht op het terras.

Let op, de kinderen hoeven geen afstand te houden, maar dat geldt nog wel voor ons, volwassenen. Let daar ook op als u uw kind bij de baan ophaalt.

Een drankje op het terras is niet verplicht, maar mag natuurlijk wel. Alvast dank.

Spelregels voor training én vrijspelen

 • Vrijspelen voor senioren kan van 9.00 tot 22.00 uur; maar DENK ERAAN:
 • Je bent VERPLICHT thuis een baan te reserveren of te wel digitaal af te hangen. Hier vind je informatie over digitaal afhangen.
 • Je mag NIET op goed geluk naar de club komen.
 • Vanaf 18 jaar bij voorkeur singles spelen; dubbelspel mag maar houd je aan alle regels!!!!
 • Vrijspelen voor de jeugd tot 18 jaar is mogelijk overdag, tijdens trainingstijden van de jeugd omdat er dan volgens de verplichtingen een toezichthouder aanwezig is.
 • De jeugd tot 18 jaar mag ’s avonds (na 18 uur) en buiten trainingsuren vrijspelen als er een ouder meespeelt.
 • Publiek in welke vorm dan ook, is NIET toegestaan, dus ook geen ouders, andere familieleden of vrienden langs de baan bij trainingen en/of vrijspelen.
 • Te allen tijde geldt: houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); óók tijdens het tennissen zelf.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • Vul thuis je bidon met water en neem die mee.
 • Was thuis vóór en ná de training je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Douchen doe je thuis; kleedkamers zijn gesloten.
 • Gebruik de wc alleen bij hoge nood en vergeet niet je handen te wassen.
 • Het is nadrukkelijk de bedoeling dat spelers hun eigen racket gebruiken en meenemen.
 • Schud geen handen en geef geen high-five.
 • Maak geen gebruik van de scorebordjes langs de banen.
 • Wissel van speelhelft met de klok mee.
 • Ga NIET samen op een bankje zitten.
 • Voor het gebruik van de sleepnetten zijn plastichandschoenen beschikbaar.
 • Wacht met het de baan oplopen tot de andere spelers de baan hebben verlaten.
 • Gebruik zo veel mogelijk een andere ingang om de baan op te gaan.
 • Volg de aanwijzingen van de trainers, bestuursleden en toezichthouders op. We kunnen alleen op een verantwoorde manier sporten als iedereen zich aan de afgekondigde maatregelen houdt.
 • De oefenmuur is slechts toegankelijk voor 1 persoon tegelijk;
 • Het minibaantje is toegankelijk voor max 2 personen tegelijk;
 • Uitzondering op deze twee laatste regels zijn de kinderen tot en met 12 jaar die met meer tegelijk gebruik mogen maken van oefenmuur en minibaantje.
 • Kom maximaal 5 minuten van tevoren en ga na afloop meteen naar huis. Blijf NIET hangen;
 • Sluit het hek na binnenkomst en als je het park verlaat.
 • Denk erom je tennispasje mee te nemen. Dit heb je nodig om het park op te komen!
 • De kantine, het terras en de kleedkamers blijven gesloten.

We doen een dringende oproep aan alle leden om deze spelregels strikt na te leven. Dat is in het belang van onze gezondheid, maar ook nodig om te mogen blijven tennissen. Als we ons niet aan de spelregels houden, dan lopen we het risico dat we daarvoor gestraft worden en dat het park alsnog gesloten wordt. En dat willen we niet!

Protocol
Er is een protocol opgesteld voor tennis in Coronatijd. Dit is afgestemd met de gemeente. Op basis van dit protocol hebben we toestemming van de gemeente om het sporten op ons park, volgens de spelregels, te hervatten.

Lees hier het volledige protocol voor fase 1: de jeugdtraining
Lees hier het protocol voor fase 2: de volwassenentraining en vrijspelen

Heb je vragen of opmerkingen? Hiervoor kun je terecht bij Nienke Wagenaar (06-24678525), of Peter-Paul.

Andere activiteiten
Behoudens de trainingen vinden er vooralsnog geen georganiseerde activiteiten plaats. Denk daarbij aan tenniskennis, racketavond en interne competities. We vragen de organisatoren van dit soort activiteiten om met het bestuur af te stemmen of, hoe en wanneer deze plaats kunnen gaan vinden. Zodra hierover nieuws is, worden jullie nader geïnformeerd.

Competitie en toernooien

Bericht van de KNLTB: “De Voorjaarscompetitie en de Tenniskids competitie kunnen door de huidige maatregelen NIET starten in het weekend van 9/10 mei en ook een startdatum voor de zomer is niet realistisch. Daarom heeft de KNLTB besloten de Voorjaarscompetitie en de Tenniskids competitie te verplaatsen naar het najaar. Vooralsnog is besloten om alle toernooien t/m 14 juni te annuleren.”

Nadere berichtgeving over competities en toernooien volgen in de 2de helft van de maand mei. 

Eerdere berichten:

7 mei 2020:
Gisteren is bekend gemaakt dat vanaf 11 mei ook volwassenen hun sporttraining weer mogen hervatten, mits de hygiëneregels van het RIVM daarbij in acht worden genomen. Dat betekent voor ons dat vanaf maandag 11 mei ook de trainingen voor de volwassenen weer van start gaan. Informatie over de groepsindelingen en tijden plaatsen we dit weekend op de website.

Hoe we omgaan met vrijspelen, racketavond en verdere openstelling van het park laten we zo snel mogelijk weten. We zijn hiervoor in afwachting van de spelregels die de KNLTB hiervoor opstelt.Op basis hiervan kunnen wij ons eigen beleid bepalen.

22 april 2020:
Door de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus, kunnen vanaf woensdag 29 april de jeugdtrainingen onder leiding van Peter Paul en Christian weer van start.

31 maart 2020:
Het kabinet heeft de maatregelen verlengd tot en met 28 april en voor wat de scholen betreft tot en met het eind van de meivakantie. Dat betekent dat ons park in ieder geval tot en met 28 april gesloten moeten blijven.
De voorbereiding van de banen is zo goed als afgerond. Als we niet verrast gaan worden door het weer, gaan de netten er met een dag op en kunnen we spelen. Maar, wanneer we –ongeacht de voorjaarscompetitie- weer de banen op mogen, is nog onduidelijk. Zodra er nieuws is, zullen we dat meteen melden.
Tot die tijd mag er niet getennist worden op het park!

15 maart 2020:
Vanuit de regering is het bericht gekomen dat nu ook alle sportclubs moeten sluiten en dat activiteiten van clubs géén doorgang mogen vinden, vooralsnog tot 6 april. Dat betekent dat ook alle activiteiten van onze club, Dash’35, tot 6 april NIET doorgaan. Alle trainingen, de captainsavond, de Algemene LedenVergadering (ALV), de Open Dag, de Vrijwilligersmiddag/avond en de eerste competitiedag komen dus te vervallen.Via mail, de KNLTB-club app en website zullen we iedereen op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor jullie als lid van belang zijn. 

12 maart 2020:
In navolging van de berichtgeving van vandaag vanuit het kabinet en daaruit volgend de sportbonden, worden alle groepsgerichte activiteiten dit weekend afgelast/uitgesteld. Over activiteiten voor de rest van de maand volgt nog nadere informatie. Dinsdag komt het bestuur bij elkaar om hierover te beslissen. De training gaat vooralsnog gewoon door.
Voor meer info zie: https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/

Vijfvinkel Trossel Makelaars
Dunlop
Timo van Driel Tennis Tuning
Esther Vergeer Foundation
D.L.T.C. Dash '35 - Tennisvereniging Dordrecht