ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Op vrijdag 15 november is in ons clubhuis de Algemene Ledenvergadering gehouden.
We kijken terug op een goed bezochte vergadering, die in een ontspannen en positieve sfeer verliep.

Hieronder de belangrijkste punten:

 • Het voorstel om vanaf 2020 een nieuw lidmaatschap voor de jeugd in te voeren, is aangenomen. In dat nieuwe jeugdlidmaatschap is naast de training ook opgenomen deelname aan de voorjaars- en de najaarscompetitie alsmede diverse interne evenementen. De ouders van alle huidige jeugdleden ontvangen hierover een apart bericht, waarin hen eenmalig een keuzemogelijkheid wordt aangeboden.
 • De begroting voor 2020 is goedgekeurd.
 • Harold van Krimpen heeft Edwin Kleiweg opgevolgd als penningmeester. De vergadering heeft Edwin met een bijzonder hartelijk applaus bedankt voor zijn jarenlange inzet.
 • De Dick van Aalst trofee voor bijzondere verdiensten bij de jeugd is toegekend aan Donna Hell.
 • De Lau de Bot trofee voor bijzonder organisatorisch werk is toegekend aan Harry Wendt.
 • De kascommissie 2020 bestaat uit Erik van den Berg en René van Loon.
 • Met tennisschool At Vantage zal een meerjarige overeenkomst worden aangegaan.
 • Het sponsorcontract met Dunlop is verlengd.
 • De grote clubactie 2019 heeft 3.400 euro opgeleverd. Over de bestemming wordt nog nagedacht.
 • Op 10 oktober 2020 gaan we in het Dolhuys ons 85-jarig bestaan vieren. Voor de jeugd wordt een bijzondere editite van het jaarlijks jeugdkamp georganiseerd
 • In augustus luisteren we het Open Toernooi op met (opnieuw) een Twee Sterren Toernooi en hopelijk ook een nationaal rolstoeltoernooi. Daartoe loopt bij de Rabobank een subsidie-aanvraag.
Dunlop
Timo van Driel Tennis Tuning
Esther Vergeer Foundation