ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Een van de gevolgen van de actuele Corona-crisis is, dat wij niet kunnen voldoen aan de statutaire verplichting om een voorjaars-ALV te organiseren. Weliswaar niet het allerbelangrijkste in de wereld op dit moment, maar het bestuur dient jullie dat toch formeel te berichten.

Financieel jaarverslag

Een verplicht agendapunt in de (tot nader order uit te stellen) voorjaars-ALV is het afleggen van financiële verantwoording aan de leden. Dat kan deze keer dus voorlopig niet in een fysieke vergader-omgeving.

Niettemin stellen wij het op prijs om de cijfers over 2019 kenbaar te maken. Dan maar op een geïmproviseerde manier. Het financiele Jaarverslag 2019, dat door de kascommissie akkoord is bevonden, zal als bijlage via een aparte mail naar alle leden gestuurd worden.

Graag bieden wij de leden de gelegenheid om vragen te stellen over de cijfers. Wanneer je die stelt binnen 10 dagen na het versturen van deze mail, zul je voor 30 april antwoord krijgen. Stuur je vragen naar penningmeester@dash35.nl. Vragen (en onze antwoorden), waarvan het bestuur vindt, dat die van algemene aard zijn, zullen we samenvatten in een volgend nieuwsbericht.

Voor degenen, die uitsluitend op hoofdlijnen zijn geïnteresseerd, het volgende:

  • Dash heeft 2019 afgesloten met een positief resultaat.
  • Daarbij is in acht genomen een extra reservering, omdat het bestaande contract met Vodafone (voor de zendmast, die staat naast baan 6) geen huurinkomsten oplevert in 2024 t/m 2026.
  • De balanspositie alsmede het eigen vermogen zijn gestegen.
  • De kascommissie heeft de jaarrekening akkoord bevonden en adviseert de ledenvergadering om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid.

Zoals reeds vermeld, zijn wij graag bereid al jullie vragen te beantwoorden.

Jaarverslag bestuur

Ook voor de verantwoording van het algemeen beleid in 2019 is een verslag opgesteld.

Dit Jaarverslag 2019 wordt ook als bijlage naar iedereen verstuurd, in dezelfde mail waar het financiele verslag als bijlage is toegevoegd.

Uiteraard kun je ook daarover vragen stellen cq opmerkingen over maken. Die zullen we opsparen en te zijner tijd samenvattend beantwoorden, maar niet in een e.v. nieuwsbericht.

Voor dit verslag dank aan onze secretaris.

Vijfvinkel Trossel Makelaars
Dunlop
Timo van Driel Tennis Tuning
Esther Vergeer Foundation
D.L.T.C. Dash '35 - Tennisvereniging Dordrecht