ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Om de bekende Corona-redenen heeft er geen fysieke ALV kunnen plaatsvinden.

Twee leden hebben gereageerd op de toegestuurde stukken. Eén als bevestiging van ontvangst zonder verdere vragen, en één met het verzoek om het “rookbeleid” op de bestuursagenda (en daarna de e.v. ALV) te plaatsen. Van de gelegenheid om te komen naar een van de inloopuren is geen gebruik gemaakt.

Het bestuur heeft daaruit -hoewel formeel niet conform de statutaire verplichtingen- de conclusie getrokken, dat de leden kunnen instemmen met de gedane voorstellen. Die betreffen vooral de contributies 2021 en de exploitatiebegroting 2021. Eén van de onderdelen van die begroting heeft nog een formeel staartje. Het opnieuw onderhandelde contract met Vodafone over de zendmast heeft als consequentie, dat er een notariële akte voor verlenging van het opstalrecht moet komen. Voor die verlenging moet de ALV expliciet goedkeuring verlenen. Zowel Vodafone als de notaris hebben begrip voor Corona-omstandigheden en gaan ermee akkoord, dat deze formaliteit in de ALV van maart wordt rechtgetrokken.

Graag zegt het bestuur de leden dank voor het impliciete vertrouwen, zodat we aan het werk kunnen voor 2021.

Vijfvinkel Trossel Makelaars
Dunlop
Timo van Driel Tennis Tuning
Esther Vergeer Foundation
D.L.T.C. Dash '35 - Tennisvereniging Dordrecht